Testy do autoškoly 2021 – kde natrénovat na zkoušky?

Pokud jste se rozhodli, udělat si řidičský průkaz, měli by jste se na něj co nejlépe připravit. Úspěšné složení řidičského průkazu zahrnuje test (V testu jsou otázky týkající se pouze dané skupiny, pro kterou řidičský průkaz skládáte, tzn. pokud skládáte řidičský průkaz skupiny B, otázky se budou týkat osobního automobilu a předpisů)

Na výběr máte několik kategorií

Osobní vozidlo sk. B

Řidičské oprávnění na sk.B opravňuje řidiče k řízení motorových vozidel, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg a s maximálně 8 místy k sezení, kromě místa řidiče, k tomuto motorovému vozidlu smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 750 kg.

Dále opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných, jejichž maximální přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg.

Sk.B v sobě také zahrnuje sk.AM a A1 automat (není na řidičáku vyznačeno a platí jen v ČR). Můžete tedy řídit malý motocykl do max.konstrukční rychlosti 45 km/h či skůtr do 125 ccm/11kW s automatickou převodovkou.

V 17 letech jste oprávněni vykonávat zkoušku ovšem řídit a dostat řidičský průkaz je možno až od 18 let

Výcvik
Praktický výcvik – jízdy: 28 hodin (=14 jízd)
Zdravotní školení a teorie na učebně.

Závěrečné zkoušky 
Zkouška začíná testem z pravidel 
a zkouškou z praktické jízdy

Cvičný test zde

Řidičský průkaz skupiny A

Řidičské oprávnění na motocykl je o něco složitější, musíte pečlivě zvážit jaký typ motocyklu hodláte řídit a podle toho zvolit typ řidičského oprávnění. Cena se pohybuje okolo 15 000 korun.

Řidičský průkaz na motocykl se dělí do skupin:

  • AM – Pro mopedy do 50 ccm a 45 km/h, které lze získat ve věku 15ti let.
  • A1 – Pro motocykly do 125 ccm a 11 kW, které lze získat ve věku 16ti let.
  • A2 – Pro motocykly o výkonu od 25 kW do 35 kW, které lze získat ve věku 18ti let.
  • A – Pro motocykly o výkonu nad 35 kW, které lze získat ve věku 24ti let.


Výcvik
Zvládnutí jízdních úkonů na cvičné ploše – žadatel jede sám na motocyklu – součást první části závěrečné zkoušky. 
Výcvik žadatele v provozu -žadatel jede sám na motocyklu + učitel v doprovodném vozidle – součást druhé části závěrečné zkoušky 

Řidičský průkaz skupiny T

Jedná se řidičský průkaz na těžké vozidlo tzn. traktor

Praktickým jízdám je potřebné vyřízení několika formalit, tedy nahlášení zahájení výcviku na úřad, úvodní seznámení se zásadami bezpečné jízdy a seznámení se s vozidlem. Po vyřízení těchto formalit následně absolvujete celkem 21 hodin praktických jízd, během kterých se naučíte couvat za roh s přívěsem, odpojit a zapojit přívěs bez pomoci nebo třeba jak správně a přesně identifikovat případnou závadu. Celý výcvik je veden pod profesionálním dohledem instruktora.

Ceny získání řidičského průkazu se odlišují. V většině autoškol se cena pro neřidiče ( tedy řidiče, který nemá oprávnění řídit vozidlo sk. B) pohybuje okolo 15 000. Pro řidiče se cena pohybuje okolo 10 000. Přičemž doba výcviku neřidičů je 21 hodin a řidičů pouhých 10 hodin.

Řidičský průkaz skupiny C

řidičský průkaz C opravňuje řidiče řídit kamion, doba trvání výcviku činí 18 hodin a cena se pohybuje okolo 17 000 korun

řidičský průkaz C+E umožňuje řidiči řídit kamion s přípojným vozidlem o hmotnosti vyšší než 750 kg, doba trvání výcviku je 26 hodin a cena se pohybuje okolo 25 000 korun

Po vyřízení základních formalit následně absolvujete celkem 18 hodin praktických jízd, během kterých se naučíte najíždět k nakládací rampě, couvat za roh s přívěsem, odpojit a zapojit přívěs bez pomoci závozníka. Dále Vám náš instruktor vysvětlí k čemu je na vozidle tachograf, k čemu, kdy a proč se používají zakládací klíny, jak správně a přesně identifikovat případnou závadu a tím snižovat cenu za zbytečný výjezd servisních vozidel, jak používat vázací kurty a jiné.

Řidičský průkaz skupiny D

 Absolvujete celkem 14 hodin praktických jízd, během kterých se naučíte odhadovat vzdálenosti kolem autobusu, couvat za roh nebo najíždět k místu pro vystoupení cestujících. Dále Vám náš instruktor vysvětlí k čemu je na vozidle tachograf, k čemu, kdy a proč se používají zakládací klíny, jak správně a přesně identifikovat případnou závadu na vozidle či jak dodržet zásadu plynulé jízdy .Samozřejmě celý výcvik probíhá pod dozorem instruktora s mnohaletými zkušenostmi.

Cena řidičského oprávnění se odlišuje podle typů jiných řidičských oprávnění.

Kde se připravit na testy?

Existuje nepřeberné množství internetových stránek či mobilních aplikací, které vás dokonale připraví na testy z jakékoliv skupiny. Otázek není mnoho a je potřeba si uvědomit, že se otázky velmi často opakují, jen v jiném kontextu.

Každý z on-line testů obsahuje celkem 25 otázek. Maximální možný získaný počet bodů je 50, přičemž k úspěšnému složení zkoušky je zapotřebí alespoň 43 bodů. Na vypracování testu má každý jen 30 minut.

U závěrečné zkoušky píšete elektronický test na magistrátu vašeho města, který se skládá z 25 náhodně vybraných otázek. Doporučuji se naučit všechny otázky on-line na webové stránce Ministerstva dopravy. Po testu absolvujete ihned závěrečné jízdy s instruktorem a zkušebním komisařem, Závěrečná jízda musí být bezpečná a musí na vás být vidět, že jste za volantem jistí.

Jestliže se u kterékoliv zkoušky neuspěje, může se opakovat nejdříve za 5 pracovních dní ode dne neúspěšného konání. Pokud se neuspěje do 6 měsíců ode dne první zkoušky, je potřeba absolvovat celý výcvik znovu.

Mobilní aplikace

  • Autoškola 2020 eTesty
  • Autoparkoviště – autoškola
  • Autoškola 2021

Webové stránky

  • Ministerstvo dopravy
  • Autoškola eTesty
  • Testydoautoškoly

Přeji hodně štěstí při skládání řidičského průkazu a především pevné nervy !