Oprava karoserie auta bez lakování – metoda PDR

PDR (Paintless Dent Repair) patří k metodám oprav karoserií vozů, díky kterým jsou poškozené části automobilů opraveny tzv. vytahováním plechu, při kterém nedochází k poškození laku. Tuto metodu lze využít v mnoha případech, ale nejčastěji ji odborné firmy aplikují na poškození, která vznikají nárazem krup, ledu, kamínků nebo při parkování. Zásadní výhodou je nízká cena opravy a rychlost, i proto ji preferují nejen zákazníci, ale i pojišťovny. Pojďme se tak na PDR podívat blíže.

PDR a nepoškozený lak

Metodu PDR je možné použít v mnoha případech. Tím prvním může být využití technologie v případech, kdy nedojde k poškození laku. 

  1. Technika vymačkávání – spočívá v práci technika na zadní straně plechu tak, že deformace postupně vymačkává zpět pomocí speciálního nářadí, které je různě tvarováno tak, aby se díky němu dalo dostat i do méně přístupných míst karoserie. V průběhu procesu má technik možnost sledovat přední stranu plechu pomocí odrazových proužků. Díky nim je maximálně šetrný a přesný. 
  2. Technika tahová za použití lepidla – je využívána pouze pro opravu míst, ke kterým se technik nedostane z vnitřní strany. V takových případech jsou na poškozená místa nalepeny speciální čepy a deformace je vyrovnávána tahem pomocí tzv. revizního kladiva. V závěru jsou drobné prohyby vyrovnány cíleným poklepáváním tzv. teflonovým kolíčkem. 

PDR při poškozeném laku

Metodu PDR lze velmi účinně používat i při poškozeném laku. V takových případech technik poškozené díly precizně vyrovná a připraví na následující lakování tak, aby nebylo nutné použít „hromady“ kytu. Samozřejmostí je v těchto případech individuální posouzení poškození a možnost využití metody PDR tak, aby byla co nejefektivnější. Je třeba přiznat, že opravit se dá téměř vše, tedy i prokopnuté dveře nebo karoserie poškozená padajícím sněhem, kdy bývá zřetelné nejen prohnutí, ale i poškození laku. Ale v tu chvíli už nejspíše bude třeba zajet s autem do lakovny. 

Zdroj: FB Rockstar PDR

Základní výhody použití PDR metody

PDR metoda je velmi výhodná nejen pro zákazníka, ale i pro pojišťovny. Základní výhody lze shrnout do několika bodů:

Výhody pro zákazníka

  • Rychlost provedení – technik je schopen drobná poškození opravit tzv. „na počkání“.
  • Minimální náklady – cena opravy je oproti běžným opravám jako je svařování, broušení nebo kytování podstatně nižší.
  • Zachování zůstatkové ceny – při budoucím zkoumání je po opravě touto metodou vůz označen i jako nebouraný.

Výhody pro dílny

  • Malé nároky na specializované vybavení – pro PDR metodu není třeba nakupovat velké množství specializovaných přístrojů a nářadí. Náklady na rozšíření dílny autoservisu o tuto metodu jsou minimální. 
  • Proškolený personál – opravy zvládne prakticky každý proškolený technik, protože nevyžadují speciální schopnosti personálu.
  • Zisk z metody – nízké vstupní náklady na vybavení a zaměstnance logicky znamenají vyšší a rychlejší výnosy po zařazení této metody do portfolia činností servisu.

Výhody pro pojišťovny

  • Krátká doba opravy – pojišťovna nemusí dlouhou dobu platit náhradní vozidlo a jeho provoz.
  • Nižší náklady na pojistnou událost – pokud klesá cena opravy, pak pro pojišťovnu klesá i cena pojistné události.

PDR je hudbou budoucnosti

Metoda PDR je díky zmíněným výhodám progresivní metodou, kterou by měl ve svém portfoliu nabízet určitě každý kvalitní autoservis. Ze zmíněného vyplývá, že jde o kvalitní, rychlou a finančně přijatelnou metodu, díky které bude automobil jako nový i po drobné kolizi s padajícím ledem nebo důlkem způsobeným letícím kamenem, popř. promáčknutí díky špatně provedenému parkování nebo nešetrnému nastupování do vozu. Nehody se stávají a PDR je tu, aby zákazník měl co nejméně starostí.