Monthly Archives: September 2008

Celková známka je pak průměrem

Aby vůz dosáhl nejvyššího hodnocení a to pěti hvězdiček, musí být jeho celkové skóre minimálně 70 procent. Každý z kategorií má pevně stanovený maximální počet bodů. Celková známka je pak průměrem z uvedených kategorií.

Kategorie 1 – Ochrana dospělých cestujících Maximum získaných bodů 36. Provádí se čelní off-setový náraz do deformovatelné bariéry a boční náraz podle dosavadních zvyklostí. Pro absolvování dobrovolného testu nárazem na kůl je předpoklad přítomnosti hlavových airbagů. Čtvrtou disciplínou je hodnocení rizika poranění krční páteře, to spočívá v hodnocení geometrie sedadla a z dynamických testů.

Kategorie 2 – Ochrana dětí  V této kategorii je maximum bodů 49. Jsou zde vyhodnocovány dynamické testy s figurínami dětí ve věku 1,5 roku a 3 roky v zádržných systémech při čelním a bočním nárazu, vyhodnocení samotných zádržných systémů v podobě označení a upevnění ve vozidle. Třetí částí pak je vyhodnocení vozidla z hlediska vyznačení vypnutí airbagu, přítomnosti tříbodových pásů, vhodnosti pro univerzální sedačky atd.

Kategorie 3 – Ochrana chodců Maximum bodů 36. Provádí se testy nárazu hlavy dítěte a dospělého, testy rizika poranění dolních končetin o nárazník a rizika poranění o hrany na kapotě a nárazníku.

Kategorie 4 – Asistenční systémy  Maximum bodů pro tuto kategorii je 7. Patří sem stávající vyhodnocení přítomnosti připomínačů nezapnutých bezpečnostních pásů, přítomnosti stabilizačního systému a přítomnosti zařízení omezujícího jízdu nastavenou rychlostí. Aby mohl automobil získat body za přítomnost asistenčních zařízení, musí být tato zařízení součástí výbavy 85 % vozů prodaných na trhu v Evropě. Tento požadavek se bude stupňovat a v roce 2012 bude vyžadována 100%.